Wat te doen bij overlijden?

Hoe kunnen we U helpen?

 

De uitvaart kan zowel aan huis worden geregeld als in de zaak. Wij bieden u een totaal verzorgde dienst aan met respect en aandacht voor de overledene en zijn familie, rekening houdend met de persoonlijke wensen en overtuiging.

Wat hebben we nodig ?

  • Identiteitskaart overledene
  • Trouwboekje
  • Foto voor rouwprentjes
  • Tekst voor rouwprentje
  • Namen van de familieleden voor de rouwbrief
  • Eventuele verzekeringspolis overlijden

Alles gebeurt in uiterste discretie en met veel zorg.
• Begeleiding van nabestaanden tijdens de plechtigheid.
• Aangifte van overlijden bij gemeentediensten, begraafplaatsen, bekomen uittreksels overlijdensakte
Hulp bij formaliteiten.
• Overbrenging van de overledene van thuis, rusthuis,… naar het mortuarium .
• Het lichaam tooien.
• Opstellen en plaatsen van overlijdensberichten in kranten.
Huisdrukkerij voor rouwdrukwerken.
• Reservaties van rouwmaaltijden, bloemen.
• Plaatsen van een rouwkapel ( zowel thuis als in de kerk ).
• Vervoer van lichaam in zowel binnen- als buitenland.
• Leveren van kisten en urnes, juwelen voor as, grafzerk.
• Volgwagens bij de uitvaart.
• Contacten met priesters, diakens, moreel consulenten,…
• Informatie aan nabestaanden betreffende successie-aangifte, mutualiteit, pensioen, erfrecht,…
Mogelijkheid tot regeling van uitvaart op voorhand.